Ako prebieha nábor?

Náborové tipy, otázky a odpovede

Reklama

Ako prebieha nábor?

Výberové konanie, ktoré pozostáva z pracovného pohovoru alebo náborového pohovoru, je interakcia medzi osobou, ktorá chce zamestnanie, a osobou, ktorá je prijímaná do zamestnania, s cieľom posúdiť, či by mala byť táto osoba prijatá.

 

Rozdiel medzi pracovným pohovorom a náborovým pohovorom

Rozdiel medzi pracovným pohovorom a náborovým pohovorom závisí od toho, na ktorej strane stola počas pohovoru sedíte. Pracovný pohovor je pre uchádzačov o zamestnanie pracovný pohovor a pre zamestnávateľov náborový pohovor.

Typická štruktúra rozhovoru je nasledovná:

  • 5 minút

    Privítanie a rozhovor

  • 15-25 minút

    Prezentácia a otázky kladené uchádzačovi v súvislosti s danou pozíciou.

  • 5-15 minút

    Uchádzač má možnosť klásť otázky a doplniť pohovor.

Reklama

Väčšina rozhovorov je všeobecného charakteru a trvá 30-45 minút, ale niektoré môžu trvať aj dlhšie.

Reklama

Tipy

Tipy, otázky a odpovede každý týždeň