Ako prebieha nábor?

Náborové tipy, otázky a odpovede

Reklama

Ako prebieha nábor?

Výberové konanie, ktoré pozostáva z pracovného pohovoru alebo náborového pohovoru, je interakcia medzi osobou, ktorá chce zamestnanie, a osobou, ktorá je prijímaná do zamestnania, s cieľom posúdiť, či by mala byť táto osoba prijatá.

 

Rozdiel medzi pracovným pohovorom a náborovým pohovorom

Rozdiel medzi pracovným pohovorom a náborovým pohovorom závisí od toho, na ktorej strane stola počas pohovoru sedíte. Pracovný pohovor je pre uchádzačov o zamestnanie pracovný pohovor a pre zamestnávateľov náborový pohovor.

Typická štruktúra rozhovoru je nasledovná:

 • 5 minút

  Privítanie a rozhovor

 • 15-25 minút

  Prezentácia a otázky kladené uchádzačovi v súvislosti s danou pozíciou.

 • 5-15 minút

  Uchádzač má možnosť klásť otázky a doplniť pohovor.

Reklama

Väčšina rozhovorov je všeobecného charakteru a trvá 30-45 minút, ale niektoré môžu trvať aj dlhšie.

Reklama

Tipy

Tipy, otázky a odpovede každý týždeň

 • Žiadosť o zamestnanie kto som ja

  Ako v žiadosti o zamestnanie opísať, "kto som" Ak chcete napísať úspešný opis žiadosti o zamestnanie, musíte pochopiť, aké vlastnosti...

 • Životopis s fotografiou

  Životopis s fotografiou Životopis s fotografiou je vynikajúci spôsob, ako upútať pozornosť zamestnávateľa a ilustrovať vašu osobnosť. Vaša tvár by...

 • Zamestnanec príde neskoro

  Zamestnanec príde neskoro Ak váš zamestnanec neustále mešká, musíte to nejako zastaviť. Tento problém by ste mali prediskutovať so zamestnancom...