Zručnosti v životopise – ako ich napísať

Ako napísať zručnosti do životopisu

Pri písaní životopisu by ste mali uviesť svoje zručnosti. Pozrite sa do opisu práce a zistite, aké kľúčové slová sú v ňom uvedené. Potom týmito slovami opíšte svoje zručnosti a odborné znalosti.

Pri písaní životopisu zručností dbajte na to, aby ste uviedli správnu kombináciu zručností a skúseností.

Reklama

Prehľad vašich kompetencií

Po identifikácii svojich kompetencií ich môžete uviesť. Váš životopis tak bude pre potenciálneho zamestnávateľa pôsobivejší. Takto môžete svoj životopis prispôsobiť rôznym pracovným pozíciám. Okrem toho, že váš životopis bude vyzerať dobre, ukáže, koľko toho viete a dokážete. Ak máte v životopise uvedené svoje zručnosti, zamestnávateľ bude mať lepšiu predstavu o tom, čo od vás môže očakávať.

Životopis s kľúčovými kompetenciami

Ďalším krokom je zoznam vašich kľúčových kompetencií. Tieto zručnosti môžete využiť na to, aby ste sa odlíšili od ostatných uchádzačov. Vyberte si ich podľa typu pracovného miesta, o ktoré sa uchádzate – môžete zahrnúť aj mäkké zručnosti. Nezabudnite uviesť reálne príklady a fakty na podporu svojich tvrdení.

Pri uvádzaní kľúčových kompetencií dbajte na to, aby príklady boli krátke a výstižné. Krátky, úderný odsek o kľúčových kompetenciách je dobrý spôsob, ako udržať pozornosť čitateľa a zdôrazniť len najdôležitejšie zručnosti. Môžete ich uviesť aj v bodovej forme.

Po napísaní životopisu s kompetenciami

Napísanie životopisu s kompetenciami pomôže zamestnávateľom zistiť, ako vaše zručnosti súvisia s požiadavkami pracovného miesta, o ktoré sa uchádzate. Často sú vaše zručnosti najviac použiteľné v konkrétnom odvetví. Mali by ste ich využiť aj na zdôraznenie svojich technických a odborných znalostí. Pri písaní životopisu zručností dbajte na to, aby ste uviedli správnu kombináciu zručností a skúseností.

Reklama

Súvisiace Príspevky