Ako odpovedať na slabé stránky na pracovnom pohovore

Plánujete sa dostaviť na pohovor? Ak áno, potom by ste mali vedieť, že odpoveď na vaše slabé stránky na pracovnom pohovore je jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré treba zvážiť. Nejde o to, že ide o vaše pracovné miesto, ale o to, ako by spoločnosť chcela, aby ste odpovedali na slabé stránky týkajúce sa pracovnej etiky, zodpovednosti, prispôsobivosti a ďalších vecí. Správne zodpovedanie týchto otázok vám môže priniesť veľké výhody a môže vám dokonca priniesť prácu.

Pri každom pracovnom pohovore môže o výsledku rozhodnúť jediná vec, a to vaša silná alebo slabá stránka. Pri príprave na pracovný pohovor je veľmi dôležité, aby ste venovali veľkú pozornosť svojim slabým stránkam. V skutočnosti je príprava na slabé stránky rovnako dôležitá ako príprava na silné stránky. Slabé stránky totiž môžu rozhodnúť o výsledku pracovného pohovoru.

Existujú rôzne stratégie, ako odpovedať na otázky o slabých stránkach. Môžete sa pokúsiť zistiť, čo je vašou slabinou. Ak si myslíte, že máte slabé stránky, ktoré môžu rozhodnúť o výsledku pracovného pohovoru, musíte ich identifikovať, aby ste ich mohli prekonať.

Ešte predtým, ako začnete s pracovným pohovorom, by ste mali mať stratégiu, ako odpovedať na otázky o slabých stránkach . Ak je to možné, porozprávajte sa s priateľom alebo s niekým, kto už bol na rovnakej pozícii. Môžete sa ich opýtať, ako sa vysporiadať so slabou stránkou, ktorú máte. Rozhovorom s niekým, kto už týmto procesom prešiel, získate niekoľko nápadov a stratégií, ktoré môžete použiť.

Ak sa však nemôžete opýtať niekoho, kto už týmto procesom prešiel, mali by ste sa na svoju slabinu pripraviť na pracovnom pohovore. Uistite sa, že ste sa na túto otázku pripravili tak, že si zapíšete všetky otázky, ktoré vás napadnú a ktoré môžu byť použité proti vám. Môžete dokonca zahrnúť odpovede na bežné slabé stránky, s ktorými sa ľudia zvyčajne stretávajú. Odpovede môžete dokonca použiť na to, aby ste vedúceho pohovoru nasmerovali na vašu silnú stránku.

Odpoveď na otázku, ako odpovedať o slabých stránkach na pracovnom pohovore, nezávisí len od vašej odpovede. Závisí aj od toho, ako odpoviete na ostatné otázky. Napríklad, ak otázka znie, ako zvládnete svoj kariérny rozvoj, musíte sa uistiť, že viete, ako ho naplánovať. V opačnom prípade vás zamestnávateľ môže považovať za zlého plánovača a za človeka, ktorý nie je prispôsobivý, pokiaľ ide o plánovanie.

Vaše sebavedomie je veľmi dôležité, keď sa pýtate, ako zvládnuť svoje slabé stránky. Musíte sa uistiť, že ste vždy dobre naladení a nie ste nervózni. Nervozita váš prípad len oslabí. Vaše odpovede musia byť úprimné a čestné. Musíte sa uistiť, že vaše odpovede zodpovedajú očakávaniam osoby, ktorá vedie pohovor. Ak sa vaše odpovede nezhodujú s tým, čo osoba vedúca pohovor očakáva, môže mať pocit, že nie ste skutoční alebo že nemáte o prácu záujem.