Príprava na náborový pohovor

Reklama

Pripravte sa

Náborový pohovor by mal byť vopred naplánovaný a prediskutovaný v náborovej komisii. Vždy je vhodné pripraviť si najnaliehavejšie otázky ešte pred stretnutím so samotným uchádzačom. Pri plánovaní náborového pohovoru by ste si mali najprv pripraviť zoznam otázok, ktoré chcete uchádzačovi položiť. Keď máte zoznam otázok, ktoré chcete položiť, je dôležité sformulovať konkrétne otázky pre každého uchádzača.

Reklama

KONTROLNÝ ZOZNAM

Zostavili sme tento kontrolný zoznam, ktorý vám poskytne prehľad o tom, na čo si dať pozor pri príprave na stretnutie s potenciálnym kandidátom.

Pozvite uchádzača na pohovor v dostatočnom predstihu, aby mal čas na prípravu. Nezabudnite ich informovať, či si na pohovor potrebujú niečo priniesť.

Je dôležité, aby ste mohli nerušene sedieť. Nezabudnite si na pohovor rezervovať kanceláriu alebo konferenčnú miestnosť.

Prečítajte si svoju žiadosť a životopis a získajte prehľad o tom, na čo sa chcete opýtať.

NÁBOROVÝ POHOVOR

Čítajte ďalej a dozviete sa viac o technikách úspešného náborového pohovoru.

Reklama

Tipy pre náborový pohovor