Profesijný profil Životopis

Profesijný profil v životopise

Profesijný profil v životopise by mal informovať o vašom odbornom vzdelaní, kvalifikácii a skúsenostiach. Mal by tiež opisovať, čo hľadáte v práci. Môže to byť prvá vec, ktorú si zamestnávateľ prečíta, preto sa snažte, aby bol zapamätateľný. Dobre napísaný profil upúta pozornosť zamestnávateľa a pomôže vám vyniknúť.

Profesijný profil môže byť veľmi užitočný pri hľadaní práce. Táto časť životopisu môže byť kľúčová pri zdôrazňovaní vašich kľúčových vlastností a vyjadrovaní vašich kariérnych cieľov. Váš profesijný profil by mal byť čo najstručnejší, približne 50 – 80 slov, takže by nemal mať viac ako šesť riadkov, pretože väčšina zamestnávateľov si životopisy prezerá. Váš životopis má zvyčajne len dve strany A4, preto ho skráťte, aby vyzeral atraktívnejšie.

Profesijný profil je zhrnutím celého vášho životopisu.

Reklama

Cieľom je zaujať čitateľa a priblížiť mu vašu osobnosť. Vyhnite sa používaniu odrážok a kľúčových slov. Uveďte jeden alebo dva pozoruhodné úspechy súvisiace s vaším vzdelaním alebo pracovnými skúsenosťami.

Uveďte najlepšie vlastnosti a úspechy, ktoré sa vzťahujú na pozíciu, o ktorú sa uchádzate. Je dôležité, aby ste svoju kvalifikáciu a zručnosti uvádzali len vtedy, ak sú relevantné pre danú pozíciu. Zamestnávatelia zvyčajne skenujú hornú časť životopisu, aby zistili, či je vhodný.

Súhrnný profil je najdôležitejšou časťou vášho životopisu, preto by ste ho mali napísať starostlivo. Nezabudnite uviesť čo najviac informácií. Ak nemáte žiadne predchádzajúce úspechy, môžete svoj profil využiť ako príležitosť na zdôraznenie svojich jedinečných zručností a kvalifikácie.

Profesijný profil je zhrnutím celého vášho životopisu. Profesijný profil by ste mali napísať po dokončení písania životopisu. Je to dobrý spôsob, ako upútať pozornosť zamestnávateľa. Keď napíšete profesionálny profil, máte väčšiu šancu získať pohovor.

Reklama

Súvisiace Príspevky